Hội Tù yêu nước tỉnh ủng hộ quỹ xã hội hơn 500 triệu đồng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hội Tù yêu nước tỉnh ủng hộ quỹ xã hội hơn 500 triệu đồng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Sáng nay 14.6, Hội Tù yêu nước tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng hoạt động thời gian đến.

Hội Tù yêu nước tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: H.Q
Hội Tù yêu nước tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: H.Q

Hội Tù yêu nước tỉnh hiện có 8/13 hội cấp huyện và 84/169 hội cấp xã hoạt động ổn định; 5 hội cấp huyện và 85 hội cấp xã còn lại hợp nhất với Hội Cựu thanh niên xung phong chưa được cấp thẩm quyền nhất quán cho tách ra để củng cố tổ chức theo cơ chế của từng hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Tù yêu nước tỉnh ủng hộ quỹ xã hội hơn 500 triệu đồng. Cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng công trình công ích, nông thôn mới, đô thị văn minh gần 400 triệu đồng, 4.500 ngày công lao động và hiến 20.000m2 đất.

Hội Tù yêu nước cấp cơ sở vận động hội viên đóng góp quỹ hội hơn 600 triệu đồng, quỹ vốn quay vòng hơn 1,5 tỷ đồng, quỹ đồng đội khoảng 250 triệu đồng. Qua đó, tạo nguồn lực giúp đỡ hội viên khó khăn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thăm hỏi nhau khi ốm đau, bệnh tật.

Thời gian tới, Hội Tù yêu nước các cấp tập trung tổ chức thành công đại hội tiến tới Đại hội đại biểu Hội Tù yêu nước tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội