Hơn 12 tỷ đồng ngăn ngừa trẻ em lao động nặng nhọc | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hơn 12 tỷ đồng ngăn ngừa trẻ em lao động nặng nhọc | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

* 3,4 tỷ đồng giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(QNO) – Tổ chức World Vision International (WVI) đã tài trợ Quảng Nam hơn 12,1 tỷ đồng để thực hiện dự án phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm: bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu tại Việt Nam.

Dự án thực hiện tại Tam Kỳ từ tháng 4.2022 đến tháng 9.2024 với tổng vốn thực hiện hơn 12,1 tỷ đồng (tương đương 534.291 USD) do Tổ chức World Vision International (WVI) tài trợ, Sở LĐ-TB&XH làm chủ dự án.

Dự án nhằm tăng cường năng lực của tỉnh Quảng Nam nói chung và TP.Tam Kỳ nói riêng để xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại.

* UBND tỉnh cũng vừa phê duyệt dự án giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu cải thiện đời sống cho người dân nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng thông qua các chương trình cung cấp nước sạch, giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc y tế và giảm nghèo.

Dự án thực hiện tại các huyện, thành phố: Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Bắc Trà My và Tam Kỳ từ tháng 3.2022 đến tháng 3.2025 với tổng vốn thực hiện 3,4 tỷ đồng do Tổ chức AOG World Relief (AOGWR) tài trợ.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội