Hơn 3,6 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục, hướng nghiệp trẻ khiếm thính | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hơn 3,6 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục, hướng nghiệp trẻ khiếm thính | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án hỗ trợ giáo dục và hướng nghiệp cho trẻ khiếm thính trên địa bàn tỉnh do Tổ chức Hearing and Beyond in Viet Nam tài trợ không hoàn lại hơn 3,6 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh làm chủ dự án; thực hiện tại Hội An, Điện Bàn và Duy Xuyên từ tháng 5.2022 đến tháng 5.2025, nhằm giúp trẻ em khiếm thính từ 5 – 18 tuổi được hỗ trợ về giáo dục, tạo môi trường thuận lợi cho trẻ được đi học, giúp trẻ có khả năng đọc, viết, tính toán và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính.

Cạnh đó là tạo môi trường thuận lợi cho trẻ khiếm thính hòa nhập cộng đồng và phát triển thể chất; tạo điều kiện cho trẻ khiếm thính có khả năng vào học tại các trường công lập trên địa bàn Quảng Nam sau 2 – 3 năm học ở trung tâm, hỗ trợ hướng nghiệp và dạy nghề, giải quyết công việc làm cho các em sau khi học tại trung tâm, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội…Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội