Hợp tác xử lý tin giả trên không gian mạng

Hợp tác xử lý tin giả trên không gian mạng

Đây là các Sở đại diện cho 6 tỉnh, thành trong cả nước, nơi có nhiều phản ánh về tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Theo biên bản ghi nhớ, các đơn vị sẽ cùng nhau tiếp nhận phản ánh về tin giả, tin sai sự thật trên mạng; thẩm định, kết luận về tính chính xác của nội dung thông tin được đăng tải, chia sẻ trên mạng; gắn nhãn, công bố tin giả, tin sai sự thật và cung cấp thông tin chính xác trên cổng thông tin Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (www.tingia.gov.vn); xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm đối với các hành vi đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật trên mạng; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng cho xã hội.

Nguồn: https://cand.com.vn/cong-nghe/hop-tac-xu-ly-tin-gia-tren-khong-gian-mang-i658802/

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự