Huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) –  Đó là một  trong những mục đích của kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn Quảng Nam.

Thiên tai
Đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong ảnh: Khắc phục hậu quả bão lụt ở Quảng Nam. Ảnh: C.N

Ngoài mục đích nêu trên, ngày 2/10, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh nhằm ứng phó, phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền về công tác thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh trong năm 2023.

Theo quy định, mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02%/tổng giá trị tài sản hiện có, tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng 1/2 mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước đóng 1/2 mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

Các trường hợp được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai

Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí; sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn; người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện; người đang thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên hộ gia đình ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; hợp tác xã không có nguồn thu; tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra với giá trị lớn hơn 0,02% tổng giá trị tài sản hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày liên tục trở lên.

Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp: tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội