[Infographic] – Đông Giang phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xây mới 90 ngôi nhà cho người nghèo vào năm 2023 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

[Infographic] – Đông Giang phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xây mới 90 ngôi nhà cho người nghèo vào năm 2023 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Để góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 đã đặt ra, Đông Giang đặt mục tiêu giảm ít nhất 497 hộ nghèo, xóa 90 nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo.

 
 

 Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội