[Infographic] – “Thử thách” 24h ở Hội An

[Infographic] – “Thử thách” 24h ở Hội An

(QNO) – Nếu bạn chỉ có đúng… 24h ở Hội An, hoặc bạn phải tham gia một thử thách làm gì ở Hội An trong vòng 24h thì sau đây là những gợi ý để bạn vượt qua thử thách một cách ngon lành! Nhưng chỉ 24h thôi thì vẫn không đủ. Bạn hãy sống chậm ở Hội An mới trải nghiệm hàng trăm điều dễ thương, bình dị mà chỉ Hội An mới có.

 Nguồn: baoquangnam

Du lịch