[Infographic] – Xây dựng Quảng Nam thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

[Infographic] – Xây dựng Quảng Nam thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7273 thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quảng Nam thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

 Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội