[Inforgraphic] – Bảo hiểm xã hội tự nguyện – tích lũy để có lương hưu

[Inforgraphic] – Bảo hiểm xã hội tự nguyện – tích lũy để có lương hưu

(QNO) – Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện với nhiều lợi ích thiết thực giúp người tham gia tích lũy khi trẻ để có lương hưu khi hết tuổi lao động.

 Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội