Khắc phục khó khăn, đảm bảo an sinh | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Khắc phục khó khăn, đảm bảo an sinh | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm phục vụ là phương châm hành động trong năm nay của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lộ trình đến năm 2025.

Tuyền truyền, vận động người dân tham gia các chế độ bảo hiểm ở đồng bằng. Ảnh: D.L
Tuyền truyền, vận động người dân tham gia các chế độ bảo hiểm ở đồng bằng. Ảnh: D.L

Phát triển người tham gia bảo hiểm

Theo Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành BHXH luôn chủ động, bám sát các nghị quyết, chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiệm vụ đầu tiên là tập trung phát triển người tham gia các chế độ bằng nhiều cách làm sát cơ sở, mang lại hiệu quả trực tiếp. Những đợt ra quân cao điểm, các đợt thi đua đã vận động được hàng nghìn người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, việc vận động người dân tham gia đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để hưởng các chế độ liên quan đã tạo sự lan tỏa trong xã hội, để người dân hiểu hơn về việc tham gia các chế độ an sinh xã hội.

Nhân viên các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT như Bảo hiểm PVI, Viettel, Bưu điện đi tận cơ sở, đến với từng người dân để giải thích, tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chế độ bảo hiểm.

Đặc biệt chú trọng vận động ở nhóm lao động tự do, lao động không giao kết hợp đồng lao động, tiểu thương để họ tham gia. Từ khi chuẩn hộ nghèo về thu nhập tăng lên, kinh phí tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng theo nên đã tạo ra những khó khăn trong việc duy trì và phát triển người tham gia mới BHXH. Bằng nhiều cách và bằng sự cố gắng, ngành BHXH và các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT đều đang tích cực mở rộng người tham gia các chế độ trong năm này.

Số liệu từ Cơ quan BHXH tỉnh cho thấy, dù có nhiều cố gắng nhưng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn tỉnh mới đạt hơn 2.159 tỷ đồng (đạt 44,59% kế hoạch BHXH Việt Nam giao).

Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN đến ngày 30.6.2022 hơn 265 tỷ đồng (bằng 5,49% số phải thu theo kế hoạch), tỷ lệ nợ này cao hơn 1,56% so với chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao (5,49/3,93%). Toàn tỉnh có hơn 1,4 triệu người tham gia các chế BHXH, BHYT, BHTN.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân ở miền núi tham gia chế độ an sinh. Ảnh: D.L
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân ở miền núi tham gia chế độ an sinh. Ảnh: D.L

Đảm bảo các chế độ

Chi trả chế độ cho người hưởng, đặc biệt là các chế độ hỗ trợ đột xuất theo các chính sách an sinh hậu dịch bệnh đã được BHXH tỉnh thực hiện kịp thời theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm này, BHXH tỉnh giải quyết 14.154 hồ sơ; thẩm định thanh toán 3 chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho 134.195 lượt người, số tiền hơn 205,6 tỷ đồng; chi trả các chế độ BHXH, BHTN hơn 1.524 tỷ đồng; chi trả khám chữa bệnh BHYT hơn 623,2 tỷ đồng (bằng 40,84% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao), với hơn 1,4 triệu lượt người khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú.

Đối với các chính sách hỗ trợ người lao động, BHXH đều tham gia vào nhiều khâu trong quá trình xác nhận và chi trả chế độ. Đến hết tháng 6.2022, BHXH toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 5 đơn vị với 997 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; thực hiện giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.012 đơn vị (127 nghìn lao động), số tiền hơn 20,9 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết 116 của Chính phủ về giảm đóng BHTN, BHXH tỉnh đã xác nhận cho 3.222 đơn vị, với hơn 139 nghìn lao động, số tiền giảm đóng hơn 39,3 tỷ đồng. Nghị quyết 08 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cũng đã được Cơ quan BHXH tích cực vào cuộc, thực hiện xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của 115 đơn vị với hơn 10.500 lao động.

Ông Nguyễn Thanh Danh – Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: “Bằng sự nỗ lực của toàn ngành, BHXH đã thực hiện nhiều phần việc chăm lo an sinh xã hội. Hậu dịch bệnh dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã cố gắng phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Nhiều nhiệm vụ như phát triển người tham gia, thu hồi nợ đọng, đảm bảo chi trả chế độ theo hướng ứng dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát tốt việc sử dụng quỹ BHYT… sẽ được tập trung trong thời gian còn lại của năm 2022 bằng quyết tâm cao nhất để đạt được kế hoạch, chỉ tiêu đã được BHXH Việt Nam và tỉnh giao”.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội