Khẩn trương rà soát, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Khẩn trương rà soát, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát; trường hợp phát sinh các công trình, dự án cần thiết, cấp bách, có cơ sở pháp lý, tính khả thi, cần điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất thì cung cấp ngay hồ sơ và cử cán bộ có thẩm quyền làm việc với Sở Tài nguyên – môi trường, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh trước ngày 22.9 để kiểm tra, điều chỉnh, kịp hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh trước ngày 25.9.2022.

Theo UBND tỉnh, việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố phải căn cứ trên chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 – 2025) đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh.

Việc phân bổ này dựa trên cơ sở kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thời kỳ 2011 – 2020 nên có một số chỉ tiêu chưa thể đáp ứng hết nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 của các địa phương đề xuất.

Trong khi chờ rà soát, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho phù hợp với quy định, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên – môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ngành, địa phương, khẩn trương rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, hoàn chỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh trước ngày 25.9.2022 để quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố.

Việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu vực chuyên canh trồng lúa nước có năng suất sao, ổn định, khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất có rừng tự nhiên… Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội