Khẩn trương tham mưu trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Khẩn trương tham mưu trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Ngày 21/11, UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với liên danh tư vấn và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam sau khi có báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh về Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TP.Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: Q.T
Mục tiêu tổng quát của quy hoạch tỉnh là đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung vào năm 2030. Trong ảnh: TP.Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: Q.T 

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị Sở KH-ĐT xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy viên phản biện; ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định và nội dung Báo cáo số 9683/BC-HĐTĐ ngày 17/11/2023 để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo quy định (bao gồm cả kết quả đánh giá môi trường chiến lược).

Sở hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh (bao gồm báo cáo quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch và dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch…) và gửi hồ sơ quy hoạch đã hoàn thiện đến cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định để rà soát theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở KH-ĐT hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 37, Luật Quy hoạch, trên cơ sở hồ sơ Quy hoạch tỉnh đã được hoàn thiện. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong quy hoạch tỉnh phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành.

Trước ngày 23/11, Sở KH-ĐT phải có văn bản tham mưu UBND tỉnh trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi đối với các nội dung mới, bổ sung thêm của các bộ, ngành Trung ương.

Sở KH-ĐT còn được giao tổng hợp, hoàn chỉnh tất cả nội dung liên quan đến hồ sơ quy hoạch và tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định trong tháng 12/2023.

Vừa qua, HĐND tỉnh cũng đã tổ chức buổi làm việc để nghe Sở KH-ĐT báo cáo về Quy hoạch tỉnh, nội dung này sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X tới đây để xem xét thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội