Khẩn trương trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Khẩn trương trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Sở TN-MT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Nam Giang khẩn trương rà soát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 28 (ngày 12/7/2023).

Tại Nghị quyết số 28, HĐND tỉnh yêu cầu rà soát danh mục các dự án, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư làm cơ sở để xem xét vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định.

Danh mục các dự án sử dụng ngân sách tỉnh dự kiến đầu tư giai đoạn 2024 – 2025 dự kiến tổng mức đầu tư 230,5 tỷ đồng. Cụ thể, dự án Hải đội dân quân thường trực tại khu vực cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, Núi Thành dự kiến tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng; Doanh trại Đại đội Trinh sát 105 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Lào: 10 tỷ đồng; Trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn: 30 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sê Kông, Lào: 19 tỷ đồng; đóng cửa khu chôn lấp rác thải tại xã Đại Hiệp, Đại Lộc: 15 tỷ đồng; sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông 90 tỷ đồng; sửa chữa, cải tạo trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 15 tỷ đồng; sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy 6,5 tỷ đồng.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội