Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3943 về khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2022.

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân theo Bộ Câu hỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 5 nhóm tiêu chí.
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân theo bộ câu hỏi của Bộ GD-ĐT. Ảnh: N.P

Theo đó, khảo sát mức độ hài lòng của người dân theo bộ câu hỏi của Bộ GD-ĐT, gồm 5 nhóm tiêu chí: tiếp cận dịch vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị; môi trường giáo dục; hoạt động giáo dục; sự phát triển và tiến bộ của người học. Đối tượng khảo sát là các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên trên toàn tỉnh.

Kết quả khảo sát là cơ sở để cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ giáo dục công.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội