Khảo sát thực trạng hoạt động của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Khảo sát thực trạng hoạt động của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Chiều 26.5, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.Nguyễn Hồng Sơn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Y tế về việc đánh giá thực trạng hoạt động của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có trụ sở tại Quảng Nam.

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với Sở Y tế Quảng Nam.
Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với Sở Y tế Quảng Nam.

Sở Y tế cho biết, Quảng Nam chỉ có 1 bệnh viện tuyến trung ương (Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam thuộc Bộ Y tế) 600 giường, chiếm 11,3% giường bệnh.

Theo khảo sát, không có lĩnh vực chuyên môn nào của bệnh viện trung ương ưu việt hơn so với các bệnh viện của Quảng Nam.

Hiện có sự hợp tác, phối hợp giữa Sở Y tế và bệnh viện trung ương về khám chữa bệnh, phòng chống dịch. Tuy nhiên chưa có văn bản và quy chế phối hợp.

Bệnh viện trung ương chưa hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện địa phương. Chỉ có nhân viên Trung tâm Y tế Phú Ninh năm 2019 có tham dự đào tạo tại bệnh viện này về chấn thương chỉnh hình và nội soi chẩn đoán (mỗi loại 3 tháng).

Theo ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế, nếu bệnh viện này sáp nhập với bệnh viện tuyến trung ương khác hoặc chuyển về quản lý của địa phương thì không có những tác động, thách thức gì nhiều đối với ngành y tế địa phương, với chính bệnh viện trung ương đó và hệ thống y tế.

Nếu chuyển bệnh viện này về quản lý của địa phương thì sẽ hình thành 1 bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh phụ trách khu, cụm công nghiệp và Núi Thành. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động, cung ứng, phát triển dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn cũng không cao.

Nếu giao về Bệnh viện Trung ương Huế quản lý thành cơ sở 3 thì cũng bất cập về quản lý, phát triển dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn. Trong khi đó, cơ chế tự chủ cho bệnh viện trong bối cảnh dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, ngân sách hạn chế. Quảng Nam đề xuất bệnh viện trung ương này thuộc Bộ Y tế, không trực thuộc tỉnh để có thể nhận được những khoản đầu tư nhiều hơn (trang thiết bị, nhân lực…).

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hồng Sơn cho biết những ý kiến, phân tích các tác động có thể có đối với các phương án sắp xếp lại bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại buổi làm việc sẽ được rà soát, tổng hợp, cung cấp bằng chứng phục vụ việc xây dựng đề án tổng thể sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội