Khoảng 74 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Khoảng 74 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 14/10/2022, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 30 quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2026 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 74 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, hỗ trợ nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố 30 triệu đồng để sửa chữa cơ sở vật chất; 10 triệu đồng để mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và 10 triệu đồng/năm hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên.

Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% đối với việc sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại nhà văn hóa – khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

Ngân sách tỉnh đảm bảo 90% đối với việc sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại nhà văn hóa – khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố thuộc huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức; ngân sách huyện (bao gồm ngân sách xã, thị trấn) đảm bảo 10% kinh phí.

Ngân sách tỉnh đảm bảo 70% đối với việc sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại nhà văn hóa – khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại; ngân sách huyện (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) đảm bảo 30% kinh phí.

Chỉ hỗ trợ kinh phí một lần đối với việc sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các xã không thuộc xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước; các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số không được hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm tại 1.240 nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố thuộc các huyện, thị xã, thành phố.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội