Không mắc mưu chống phá của kẻ xấu

Không mắc mưu chống phá của kẻ xấu

Không mắc mưu chống phá của kẻ xấu

Công Minh

Những năm gần đây các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị tiếp tục tập trung chống phá việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chúng phủ nhận thành tựu của kinh tế Việt Nam, đồng thời đặc biệt lợi dụng những bất cập, khó khăn, hạn chế, khuyết điểm của nền kinh tế nước ta để xuyên tạc, chống phá. Ví dụ chúng thổi phồng những hạn chế trong điều hành kinh tế, một số hạn chế, khuyết điểm của nền kinh tế để cho rằng tất cả là do đường lối kinh tế của Đảng ta không đúng, sự điều hành của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành là yếu kém, dẫn đến mâu thuẫn giữa Đảng với dân ngày càng căng thẳng, nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước. Như vừa qua, khi giá xăng dầu tăng thì N10Tv của Việt Tân Trương Quốc Huy quy kết vô lý, láo xược, mang tính kích động: “Giá xăng Việt Nam tăng là do Đảng Cộng sản đánh nhau”, “lãnh đạo “đầu ngu, củ chuối”, “đẩy dân đen vào bước đường cùng”, “hờn căm đang dâng trào tới đỉnh”…

Nhưng thực tế ở Việt Nam đã bác bỏ hành vi, thủ đoạn thâm độc, xấu xa đó. Đảng ta với đường lối đúng đắn, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện các biện pháp kinh tế với sự vào cuộc, hưởng ứng cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên”. Đặc biệt, khi đại dịch Covid – 19 xuất hiện, chúng ta vẫn vững vàng vượt qua thử thách để ổn định, phát triển đất nước. Có thực tế rất đáng trân trọng là càng trong khó khăn, gian khó, chúng ta càng có sức mạnh tổng hợp của sự đoàn kết thống nhất, của văn hóa Việt Nam. Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên số báo Xuân Nhâm dần 2022 của báo Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rõ: “Qua đại dịch càng thấy niềm tin của nhân dân dành cho Đảng và chế độ tiếp tục được củng cố vững chắc; tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tình yêu thương con người – nguồn lực tinh thần vô giá của dân tộc ta lại được tỏa sáng”.

Cả dân tộc Việt Nam ta tự hào bởi: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Quốc tế đánh giá cao sự ổn định, phát triển của kinh tế Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đã có những đánh giá cụ thể, rõ ràng, tích cực, chính xác về tình hình kinh tế Việt Nam. Đơn cử như về phát triển bền vững, theo đánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam giữ vị trí 51/165 năm 2021, tăng 37 bậc so với năm 2016.

Chúng ta cũng không phủ nhận những hạn chế, khuyết điểm, luôn chân thành, thẳng thắn, cầu thị để chỉ rõ và tìm mọi biện pháp khắc phục. Tại phiên chất vấn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức ngày 16 – 3 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thẳng thắn, chân thành, trả lời rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục về nguyên nhân chủ quan, khách quan cùng những giải pháp rõ ràng, khả thi để vượt qua về những bất cập, hạn chế của ngành Công thương nhất là vấn đề giá xăng dầu…được dư luận đồng tình, đánh giá tốt.

Từ thực tế, dư luận càng hiểu rõ bộ mặt thật của những kẻ chống phá. Thật ra, lâu nay, người dân đều đã hiểu các thế lực xấu luôn có nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, công khai, trắng trợn nhằm phá hoại nền kinh tế để đi đến phá hoại cách mạng Việt Nam. Cho dù có núp dưới vỏ bọc gì, tinh vi đến đâu thì chúng cũng không lừa bịp được nhân dân, bởi nhân dân luôn tỉnh táo, cảnh giác, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống sự phá hoại đó. Đồng thời, nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, các bộ, ban, ngành…Chính sự kịp thời, nghiêm túc của ngành Công thương trong việc chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ quan luật pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết với những vi phạm của các cá nhân tập thể kinh doanh xăng dầu…để góp phần giữ vững trật tự kỷ cương trong kinh doanh, ổn định giá xăng dầu được dư luận hết sức hoan nghênh.

Vấn đề đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam là không chỉ đồng tình, ủng hộ bằng ý chí, quyết tâm mà từ vị trí, chức trách, công việc của mình phải tự giác thực hiện tốt mọi nghĩa vụ, nhiệm vụ, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với nghĩa vụ, trách nhiệm và tình cảm cao nhất. Đơn cử như trong việc tham gia bình ổn giá xăng dầu, mỗi người dân phải bình tĩnh, chấp hành quy định, sự điều hành của Nhà nước, không vi phạm các quy định và chủ động, tự giác thực hành tiết kiệm khi sử dụng xăng dầu… Làm được như vậy, chính là chúng ta đã thiết thực góp phần vào việc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình