Khu vực ven biển Điện Bàn – Hội An: Lúng túng trong quản lý quy hoạch | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Khu vực ven biển Điện Bàn – Hội An: Lúng túng trong quản lý quy hoạch | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Trước đề nghị của Quảng Nam về hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong quản lý quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án đầu tư tại khu vực ven biển Điện Bàn – Hội An, ngày 22.9.2022, Bộ Xây dựng trả lời rằng, cần đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp quy hoạch, nhất là không được làm thay đổi định hướng không gian, chức năng sử dụng đất…

Khu vực ven biển Điện Bàn - Hội An đang gặp vướng mắc về quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án. Ảnh: H.P
Khu vực ven biển Điện Bàn – Hội An đang gặp vướng mắc về quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án. Ảnh: H.P

Chưa có hồ sơ quy hoạch phân khu

Toàn bộ khu vực ven biển Điện Bàn – Hội An đã thu hút tổng cộng 63 dự án, gồm 32 dự án du lịch (Điện Bàn 15 dự án, Hội An 17 dự án); 21 dự án khu công viên, bãi tắm và chức năng hỗn hợp (Điện Bàn 10 dự án; Hội An 11 dự án); 10 dự án khu dân cư tái định cư (Điện Bàn 6 dự án; Hội An 4 dự án). Tổng quy mô các dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khoảng 1.288,5/1.586,6ha; chiếm 81,2% tổng diện tích ranh giới đồ án. Phần diện tích còn lại bao gồm các hạng mục hạ tầng chung, như tuyến giao thông ĐT603B kết nối TP.Hội An – thị xã Điện Bàn; vệt cây xanh dọc trục giao thông, ven sông, ven biển; bãi cát, mặt nước.

Năm 2003, sau khi hoàn thành Quy hoạch định hướng phát triển du lịch, khu vực ven biển Hội An – Điện Bàn đã thu hút nhiều dự án đầu tư du lịch. Đến năm 2013, đồ án Quy hoạch chung 603 được phê duyệt, là căn cứ pháp lý quản lý, thu hút đầu tư, triển khai các hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án.

Thời điểm này, phần lớn các dự án thuộc TP.Hội An và phía đông đường 603B thuộc thị xã Điện Bàn đã đưa vào hoạt động, hình thành vệt phát triển du lịch theo định hướng Quy hoạch du lịch năm 2003, Quy hoạch vùng Đông phê duyệt năm 2013 và Quy hoạch vùng tỉnh phê duyệt năm 2014.

Khu vực TP.Hội An được phê duyệt quy hoạch chung từ năm 2005 và đến năm 2010, UBND tỉnh đã có chủ trương điều chỉnh lại quy hoạch chung.

Đối với khu vực Điện Bàn, trên cơ sở hồ sơ quy hoạch chung được duyệt năm 2013 và thời điểm công nhận thị xã vào năm 2015, địa phương đã triển khai lập các quy hoạch phân khu cho các khu vực của thị xã theo đúng quy định.

Đến nay, hồ sơ quy hoạch chung đang lấy ý kiến Bộ Xây dựng. Sau khi đồ án quy hoạch chung được duyệt sẽ làm căn cứ để tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, trong đó có khu vực ven biển Điện Bàn.

Theo UBND tỉnh, thời điểm này toàn bộ vệt ven biển Điện Bàn – Hội An chưa có hồ sơ quy hoạch phân khu. Hiện nay, công tác quản lý, thu hút đầu tư và triển khai các dự án theo quy hoạch chi tiết 1/500 căn cứ trên hồ sơ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 được duyệt.

Vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án ven biển chủ yếu ở nội dung yêu cầu đánh giá sự phù hợp của quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án với hồ sơ quy hoạch phân khu của khu vực.

Đến nay có 15 dự án hoàn thành và đang hoạt động (Hội An 9 dự án, Điện Bàn 6 dự án); 10 dự án đang triển khai và 7 dự án đang trong quá trình thực hiện thủ tục. Tổng diện tích các dự án đã lấp đầy quy hoạch chi tiết 1/500 khoảng 1.288,5/1.586,6ha (chiếm 81,2% tổng diện tích khu vực).

Đảm bảo thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch

Văn bản 4276 ngày 22.9.2022 của Bộ Xây dựng trả lời UBND tỉnh có nội dung cho rằng, theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

Bản công bố quy hoạch dự án khả thi ở ven biển phường Điện Ngọc (Điện Bàn).
Bản công bố quy hoạch dự án khả thi ở ven biển phường Điện Ngọc (Điện Bàn).

Tuy nhiên, khu vực 1.586,6ha thuộc phạm vi Quy hoạch chung 603 đã cơ bản phủ kín quy hoạch chi tiết 1/500 các chức năng chính; các dự án đầu tư đã được xác định và kêu gọi từ năm 2004; các dự án đã đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Việc tổ chức lập quy hoạch phân khu của khu vực 1.586,6ha thuộc 2 đô thị Điện Bàn và Hội An theo Luật Xây dựng hiện hành không còn là căn cứ để lập quy hoạch chi tiết và xác định dự án đầu tư.

Theo Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thu Hằng, Quảng Nam chịu trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo các quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt trên cơ sở Quy hoạch chung 603.

Các dự án đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi các định hướng không gian, chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch của Quy hoạch 603 được phê duyệt. Đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên lợi ích cộng đồng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực; không để xảy ra khiếu kiện.

“Việc triển khai các dự án cần tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, kết nối đồng bộ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, môi trường giữa Quy hoạch chung 603 với Quy hoạch đô thị của TP.Hội An và thị xã Điện Bàn đang được triển khai lập, phê duyệt, theo quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị” – nội dung văn bản của Bộ Xây dựng lưu ý.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội