Kiện toàn Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Kiện toàn Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh vừa có Quyết định 2417 kiện toàn Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh Quảng Nam; Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Quí Quý làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; các ông Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế và Lưu Văn Thương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng; ngoài ra còn có 13 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung các biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ; xây dựng chương trình ATVSLĐ và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, chính sách hỗ trợ người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động…

Hằng năm, Hội đồng tổ chức đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội