Lần thứ 3 đôn đốc tiến độ lập Quy hoạch chung thành phố Hội An | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Lần thứ 3 đôn đốc tiến độ lập Quy hoạch chung thành phố Hội An | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Ngày 9/11, UBND tỉnh tiếp tục có công văn (lần thứ 3) đề nghị các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và 2050.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Q.T
Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Q.T 

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát nội dung tiếp thu, giải trình của UBND TP.Hội An, trường hợp xét thấy có các nội dung còn tồn tại, vướng mắc tổ chức làm việc với UBND thành phố Hội An và các sở, ngành có liên quan để thống nhất, giải quyết.

Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao rà soát, kiểm tra đánh giá đối với định hướng phát triển đô thị Hội An giai đoạn đến năm 2035 và 2050 để có văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 14/11/2023.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Sở TN-MT nghiêm túc tham gia góp ý đối với hồ sơ Quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến năm 2035 và 2050 trước ngày 11/11/2023.

Theo tầm nhìn của dự thảo đồ án quy hoạch, Hội An hướng đến là đô thị loại 2 với một số tiêu chí đặc thù, có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia; xây dựng Hội An trở thành thành phố văn hóa – sinh thái – du lịch mang tầm vóc quốc tế, hài hòa và thống nhất về các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường.  Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội