Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

Theo PGS-TS Trần Đình Huỳnh, trong tình hình hiện nay, khi sự thoái hóa về lý luận, về tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ đảng viên đã trở nên rất nặng nề, việc bảo vệ “đầu não” và “trái tim” của Đảng chính là giữ cho Đảng không bị dính vào những hệ lụy tiêu cực.

Trong Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần đầu tiên được tổ chức, PGS-TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, đã đoạt giải Nhất với tác phẩm “Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng”. Một điều thú vị là, PGS-TS Trần Đình Huỳnh cũng từng được vinh danh tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020 với giải B cho tác phẩm “Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Cách mạng muốn tiến lên cần một triết lý hành động, một lý luận chân chính chỉ đường”.

PGS-TS Trần Đình Huỳnh được trao giải Nhất Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ I.
PGS-TS Trần Đình Huỳnh được trao giải Nhất Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ I.

Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

Trò chuyện cùng PGS-TS Trần Đình Huỳnh sau khi nhận giải, chúc mừng ông về những nỗ lực, tâm huyết dành cho Đảng đã được ghi nhận, tôi nói vui “ông là người có duyên với giải thưởng”. Ông cười và nói rằng “duyên chỉ là một phần nhưng có thể khẳng định đó là những tâm huyết tôi đã dành cả đời mình để nghiên cứu”.

Với 60 năm tuổi Đảng, 86 năm tuổi đời, trưởng thành từ quân ngũ, viết ra những vấn đề từng nghiên cứu, chiêm nghiệm là cách để ông thể hiện trách nhiệm của một đảng viên với Đảng.

Nói về loạt 4 bài ông đã thuyết phục được Ban Giám khảo để giành giải cao nhất, PGS-TS Trần Đình Huỳnh cho biết, ông đã khai thác vấn đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở 4 góc độ, thể hiện cụ thể trong 4 bài viết.

Trước hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, bảo vệ sự sống còn của Đảng, theo tư tưởng của Marx chính là bảo vệ “đầu não” và “trái tim” của Đảng. “Đầu não” ở đây được hiểu chính là lý luận, là ánh sáng chỉ đường của Đảng; còn bảo vệ “trái tim” của Đảng chính là giữ cho mỗi đảng viên, mỗi người làm cách mạng luôn giữ được sự nhiệt tình, tâm huyết, giữ được động cơ vì cách mạng, nhân dân chứ không phải để làm quan phát tài.

“Trong tình hình hiện nay, khi sự thoái hóa về lý luận, về tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ đảng viên đã trở nên rất nặng nề, việc bảo vệ “đầu não” và “trái tim” của Đảng chính là giữ cho Đảng không bị dính vào những hệ lụy tiêu cực như vừa qua”, PGS-TS Trần Đình Huỳnh nêu rõ.

PGS-TS Trần Đình Huỳnh

Trong bài thứ hai, vận dụng những tư tưởng lớn của Engels và thấy những tư tưởng đó phù hợp với tình hình hiện nay, PGS-TS Trần Đình Huỳnh cho rằng, cần phải chống bằng được chủ nghĩa cơ hội, làm bừa, bất chấp quy luật khách quan hoặc nghiêng ngả, không chính đạo. Qua thời gian dài nghiên cứu, PGS-TS Trần Đình Huỳnh cho rằng, chủ nghĩa cơ hội ở ta hiện nay đang có biểu hiện dưới dạng cơ hội giấu mặt, bề ngoài thì nói theo Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng nói như Bác Hồ, họ chỉ đưa lên bàn để “cúng cụ” nhưng thực ra là lợi dụng để “chui” vào Đảng, để thăng quan tiến chức. Những kẻ cơ hội ấy xuất hiện ngày càng nhiều.

Trong bài thứ 3, PGS-TS Trần Đình Huỳnh đề cập thông điệp muốn xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN nhất định phải củng cố và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hiểu theo Lenin là phải cho ra khỏi Đảng những kẻ “chui” vào Đảng để “đục nước béo cò”, đưa họ ra trước ánh sáng pháp luật. Đặc biệt, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay, trong bài thứ 4, PGS-TS Trần Đình Huỳnh nhấn mạnh yêu cầu phải chống chủ nghĩa quan liêu bởi như lý luận của Lenin, đây là thứ “vũ khí” có thể làm tiêu vong chế độ.

Bộ máy lãnh đạo không thể chỉ toàn quan phát tài

Nhấn mạnh, Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đặt nền móng, cơ sở để phát triển thêm, chứ không phải là lời giải cho tất cả những câu hỏi của chúng ta hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nhất trong Di chúc của Người, đó là Đảng cầm quyền phải có kế hoạch thật tốt để xây dựng và phát triển kinh tế, lấy con người làm trung tâm. Những tư tưởng lớn ấy của Người cũng đang được Đảng ta quán triệt.

Liên hệ với thực tế đất nước hiện nay, PGS-TS Trần Đình Huỳnh khẳng định, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, chính là để giúp cho dân giàu nước mạnh. Bởi nền tảng tư tưởng đó chính là phương tiện, là ánh sáng, là trí tuệ soi đường cho Đảng lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Vì thế, Đảng phải có đường lối đúng đắn, và đặc biệt phải gương mẫu, bộ máy lãnh đạo mà toàn quan phát tài thì dân không thể giàu, nước không thể mạnh.

“Tư tưởng ấy theo tôi không hề xa lạ và không bao giờ lạc hậu, lỗi thời, luôn gắn với cuộc sống. Mỗi chúng ta muốn giàu mạnh phải có đầu óc, hiểu biết, quan trọng là phải biết làm gì để không phạm pháp mà có ích cho bản thân và cho xã hội”.

Nhấn mạnh điều này, PGS-TS Trần Đình Huỳnh cho rằng, cần phải tăng cường giáo dục việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhân dân, đặc biệt ở người trẻ, những người vừa nhanh nhẹn, vừa có kỹ thuật, có công nghệ, nhưng quan trọng phải có cách tiếp cận phù hợp để thuyết phục. Tuy nhiên, giáo dục không chỉ là lên lớp giảng giải, mà phải đưa thanh niên vào cuộc sống, để cho thanh niên lập thân lập nghiệp theo lý tưởng nhưng phải có lợi ích vật chất. Như Bác Hồ nói, phải nâng cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng không được để chủ nghĩa vật chất lấn át, đồng tiền là tất cả, chỉ coi nó là phương tiện, không phải là mục đích. Mục đích phải lý tưởng tốt đẹp, xã hội tốt đẹp./.

Thanh Hà

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình