Năm 2022, Nam Trà My có 556 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Năm 2022, Nam Trà My có 556 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 19.5, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH do Lê Văn Thanh dẫn đầu đoàn công tác của bộ đã đến làm việc với huyện Nam Trà My về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

 
Quang cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Nam Trà My báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Qua kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020, toàn huyện còn 1.918 hộ nghèo, tỷ lệ 24,3% giảm 2.826 hộ. Rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 thì hộ nghèo toàn huyện còn 4.330 hộ, tỷ lệ 54,7% (tăng 1.953 hộ so với năm 2020); hộ cận nghèo còn 147 hộ.

Năm 2022, Nam Trà My có 556 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo bền vững (đạt 111,2% chỉ tiêu so với tỉnh giao). Theo UBND huyện Nam Trà My, 100% hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; nguồn ngân sách của địa phương còn thấp nên nguồn lực tài chính bố trí thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả chưa cao.

Do vậy, Nam Trà My đề xuất, Bộ LĐ-TB&XH sớm ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ người đi lao động ở nước ngoài; kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu từ và Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo năm 2022.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá cao huyện Nam Trà My đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong mục tiêu giảm nghèo bền vững thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện quan tâm phát triển các mô hình kinh tế trọng điểm gắn liền với thế mạnh của địa phương để tránh người dân đầu tư dàn trải, manh mún không đem lại hiệu quả kinh tế…

Đối với các đề xuất của huyện, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, đoàn công tác của bộ sẽ tiếp thu và kiến nghị với Trung ương sớm triển khai chương trình, chính sách trong thời gian tới.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội