Năm 2022, Trường Cao đẳng Quảng Nam tuyển 2.632 chỉ tiêu trong ngân sách | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Năm 2022, Trường Cao đẳng Quảng Nam tuyển 2.632 chỉ tiêu trong ngân sách | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh trong ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Cao đẳng Quảng Nam với tổng cộng 2.632 chỉ tiêu; trong đó có 449 chỉ tiêu trình độ cao đẳng, 2.183 chỉ tiêu trình độ trung cấp.

Cụ thể, các ngành nghề: nghệ thuật; kiến trúc và xây dựng; kỹ thuật; máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật; sản xuất và chế biến; thú y; du lịch, khách sạn tuyển 197 chỉ tiêu cao đẳng, 1.654 chỉ tiêu trung cấp. Các ngành nghề: kinh doanh và quản lý; pháp luật; báo chí và truyền thông; nhân văn; nông, lâm nghiệp và thủy sản; môi trường và bảo vệ môi trường; dịch vụ xã hội tuyển 252 chỉ tiêu cao đẳng, 726 chỉ tiêu trung cấp.

Đối với trình độ cao đẳng, ngành tuyển sinh nhiều là lâm nghiệp (60 chỉ tiêu), dịch vụ pháp lý (50 chỉ tiêu). Đối với trình độ trung cấp, ngành điện công nghiệp tuyển nhiều nhất với 200 chỉ tiêu, tiếp theo các ngành kỹ thuật chế biến món ăn (182 chỉ tiêu), công nghệ hàn (160), công nghệ ô tô (140), may thời trang (120 chỉ tiêu)…Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội