Nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển miền núi | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển miền núi | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 28 – 29/8, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh tập huấn. Ảnh: V.T
Quang cảnh tập huấn. Ảnh: V.T

Học viên tham gia tập huấn gồm chủ tịch/phó chủ tịch HĐND, chủ tịch/phó chủ tịch UBND, cán bộ kế toán, địa chính – xây dựng – nông nghiệp của 70 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam.

Học viên được tập huấn các chuyên đề về hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; quy trình, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình; quản lý, quyết toán vốn đầu tư và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025…

Đợt tập huấn góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư các công trên địa bàn phụ trách.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội