Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong phòng chống dịch bệnh | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong phòng chống dịch bệnh | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 8.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 1114 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà… Không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh, luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng phương án, kịch bản cụ thể; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà… Chỉ đạo cơ sở điều trị thực hiện thu dung, phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19 cho các đối tượng theo Công văn số 26 (ngày 4.7.2022) của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19. Phát động chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đi đầu, gương mẫu trong tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp cụ thể giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu hóa chất và vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường đầu tư, bố trí ngân sách phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đẩy mạnh giải ngân vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội lĩnh vực y tế khi được phê duyệt đầu tư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, Sở Thông tin và truyền thông cùng sở ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân thực hiện phong trào vệ sinh phòng dịch, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà…

Kịp thời định hướng, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông thông tin kịp thời tình hình triển khai Chương trình phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế – xã hội; hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự xã hội, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội