Nguyên trưởng khoa Nội tim mạch ở Quảng Nam lãnh án vì gian lận bảo hiểm y tế

Nguyên trưởng khoa Nội tim mạch ở Quảng Nam lãnh án vì gian lận bảo hiểm y tế

Tuy nhiên, vì mục đích cá nhân, bị cáo Bá đã chỉ đạo Trung và Sơn là điều dưỡng của khoa, lập khống hồ sơ 22 bệnh nhân này để chiếm đoạt stent, vật tư thiết bị kèm theo được bệnh viện cấp cho khoa Nội Tim mạch điều trị bệnh nhân.

Sau đó, chuyển hồ sơ đã lập khống cho Phòng Tài chính – Kế hoạch của bệnh viện để tổng hợp và thanh toán bảo hiểm y tế với BHXH tỉnh Quảng Nam.

Phiên tòa xét xử

“Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Bảo hiểm y tế số tiền là 829.607.208 đồng, gây thiệt hại cho bệnh viện số tiền 162.233.287 đồng”, cáo trạng nêu rõ.

Với bị cáo Hải, trong quá trình giám định hồ sơ bệnh án thanh toán chụp động mạch vành, đặt stent, đã không chỉ đạo kiểm tra hình ảnh lưu trữ trên hệ thống Pacs, nhằm xác định bệnh viện có thực hiện thủ thuật đặt stent cho bệnh nhân hay không, mà đồng ý đề nghị BHXH tỉnh Quảng Nam thanh toán 5 hồ sơ bệnh án được các bị cáo Bá, Trung và Sơn lập khống gây thiệt hại cho bảo hiểm y tế số tiền 202.535.000 đồng.

Trong khi đó, quá trình giám định bệnh án đề nghị thanh toán chụp động mạch vành và thực hiện thủ thuật đặt bệnh án stent của bệnh viện, bị cáo Trâm chỉ xem hình ảnh chụp nong động mạch vành, hình ảnh trước và sau khi đặt stent lưu tại hồ sơ.

Những hình ảnh này không thể hiện tên tuổi, thời gian thực hiện thủ thuật của bệnh nhân, nhưng bị cáo đã không đối chiếu hình ảnh lưu trữ trên hệ thống Pacs của bệnh viện với hồ sơ bệnh án, gây thiệt hại cho Bảo hiểm y tế số tiền 202.535.000 đồng.

Công Sáng

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự