Nhận diện “mục tiêu kép” trong chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Nhận diện “mục tiêu kép” trong chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Đằng sau sự chống phá cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta

Cứ vào dịp nhân dân ta tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và dân tộc, những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta lại tìm cớ, gây chuyện, cố tình tung tin thất thiệt để chống phá, làm vẩn đục bầu không khí yên lành và cuộc sống bình an của nhân dân ta.

Cuộc thi viết chính luận lần thứ hai, năm 2022 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Đảng ta tổ chức và trao giải vừa qua đã gặt hái thành công tốt đẹp, để lại tiếng vang và tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Thế nhưng, những người cố chấp, bất mãn với chế độ đã có tình “chọc gậy bánh xe”,  giở trò “đổ thêm dầu vào lửa” để chống phá cuộc thi, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì sao những người bất mãn với chế độ ta lại vẫn “chứng nào tật ấy”, vẫn “ngựa quen đường cũ”, vẫn tiếp tục thực hiện chiêu trò “phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin” để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, coi đó là “mục tiêu kép” để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ?

Tính khốc liệt của cuộc chiến đấu trong “thời bình” thể hiện rõ trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ở cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch không muốn Đảng ta tổ chức cuộc thi này; không muốn nhiều người viết và gửi bài đến Ban Tổ chức cuộc thi bởi mỗi bài viết là một “cái gai chọc vào mắt” chúng.

Sự ruồng rẫy, phẫn nộ và điên cuồng chống phá cuộc thi nhằm cản trở sự lan tỏa, tầm ảnh hưởng của cuộc thi đến công chúng cũng là điều dễ hiểu. Không bao giờ các thế lực thù địch lại muốn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Thực chất của các chiêu trò chống phá cuộc thi viết chính luận vừa qua là chĩa mũi nhọn vào chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đây là một thực tế về sự cản phá cuộc thi và cũng là một đòi hỏi khách quan cần phải bảo vệ chân lý; đồng thời là những việc “cần làm ngay” để kịp thời ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, nhất là khi các thế thù địch, phản động, cơ hội chính trị lộ nguyên hình, đã và đang cấu kết với nhau, “kẻ tung, người hứng” cùng thực hiện một mưu đồ chống phá cách mạng. Chiêu thức này đã và đang tăng lên không ngừng kể từ khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022 trong toàn quốc và tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao vừa được tổ chức ngày 23 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội.

Chúng ta đã lường trước mọi âm mưu, thủ đoạn của sự chống phá; biết rõ là trong thời gian tổ chức cuộc thi; trước và ngay sau buổi lễ trao giải cuộc thi viết chính luận này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ lợi dụng các trang mạng xã hội để viết và tung các tin, bài viết xấu, độc, bình luận xuyên tạc bản chất cuộc thi, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vị thế của Đảng, những người dự thi được giải thưởng cao; công kích, chống phá, xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc làm sai trái này không có gì mới, nó chỉ là “bồn cũ soạn lại” để gây rối tình hình nhằm thỏa mãn ý chí, sự thâm thù của một số đối tượng bất mãn với chế độ nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta mà thôi. Thực tế đã chứng minh rằng, từ khi Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là khi Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được ban hành và triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, thì ngay lập tức, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và một số lãnh tụ của Đảng Cộng sản trở thành “tâm điểm” của sự chống phá.

Mũi nhọn tấn công của chúng là chĩa thẳng vào việc bôi đen, nói xấu một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Chúng vẫn “giọng điệu lạc lõng ấy”, ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tính chất hệ thống và bản chất không bao giờ thay đổi của chúng đã trở thành một căn bệnh nan y “trả thù hết sức nguy hiểm” cần phải cắt bỏ để lành mạnh cuộc sống và xã hội ta.

Sự nguy hiểm thể hiện ở chỗ: những kẻ thù “lớn và nhỏ”, “trong và ngoài nước” của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta đã “có chung một ngôn ngữ, cùng một giọng điệu chống Đảng, Nhà nước và chế độ”, đã “ngốc đầu dậy như nấm sau trận mưa rào”, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt đã và đang triệt để lợi dụng, khai thác internét và các trang mạng xã hội, để đồng loạt thực hiện các chiêu trò, thủ đoạn “ma quái”, bỉ ổi để chống phá, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta “từ xa đến gần” với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa”, “dân chủ hóa” lực lượng vũ trang hết sức thâm độc. Đằng sau sự xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; thay vào đấy là hệ tư tưởng tư sản và lối sống thực dụng phương Tây “đề cao hưởng thụ vật chất, sùng bái đồng tiền”.

Làm việc sai trái đó, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã thừa nhận sự yếu thế, hoang mang và hoảng loạn tinh thần của chúng và trên thực tế là thừa nhận sự nguy hiểm, mối đe dọa từ một học thuyết khoa học, cách mạng và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự lan tỏa, tầm ảnh hưởng to lớn từ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xã hội ta, đe dọa sự tồn vong của chúng.

Vì lẽ đó, trên mạng xã hội, chúng ta thấy nhan nhản các tin, bài tuyên truyền sai trái và vu khống trắng trợn, nào là “chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” đã lỗi thời, lạc hậu; “đã cáo chung cùng với sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, các nước Đông Âu”, nào là “nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” là một học thuyết bè phái, không có giá trị khoa học, cách mạng”, “Việt Nam cần hệ tư tưởng khác” thay thế là “hệ tư tưởng tư sản” để đất nước phát triển như phương Tây, v.v..

Rõ ràng, đây là tích cũ, chiêu trò mới, chỉ khác là gần đây đã xuất hiện những kẻ chống phá “lạ mặt”, phần lớn là rất trẻ tuổi, số lượng tham gia đông, dùng mạng xã hội rất thạo; thái độ chống đối rất ngông cuồng, thiếu văn hóa. Chúng đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá với tần suất, quy mô lớn hơn, phạm vi rộng và mức độ trắng trợn hơn, ráo riết và quyết liệt hơn, chĩa thẳng vào chống phá, hạ thấp uy tín, danh dự của một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ mà chúng gọi là “tứ trụ”, “ê kíp”, “phe phái ba miền” để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, cốt để tạo “sự mọt ruỗng từ bên trong bộ máy Đảng, Nhà nước” để thao túng chính trị, thúc đẩy “tự sụp đổ”… Chiêu trò này đã được một số kẻ bất mãn, cơ hội chính trị “tát nước theo mưa”, hùa vào “comment”, bình luận, công kích, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta từ nhiều phía. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nắm vững và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ bản chất khoa học, các mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng minh rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, cách mạng; có giá trị vượt thời đại, có sức sống mãnh liệtlà “công cụ nhận thức vĩ đại”, vũ khí tư tưởng, lý luận sắc bén giúp nhân dân ta đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công, thực hiện “cuộc cách mạng đổi đời”, đem lại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Chủ nghĩa MácLênin là học thuyết duy nhất bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, nội dung, hình thức, biện pháp và điều kiện đấu tranh xóa bỏ mọi hình thức áp bức, bóc lột, bất công, bênh vực, bảo vệ và đòi quyền ăn nói cho người lao động, thắp sáng niềm tin, lương tri, bảo vệ nhân phẩm, tôn vinh giá trị con người, quyền được sống làm người, đưa họ từ địa vị nô lệ lầm than trở thành chủ nhân đất nước, xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đó cũng là điều giải thích vì sao Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lại tin tưởng, lựa chọn con đường cách mạng; vì sao Bác Hồ khẳng định: “Chủ nghĩa Mác – Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”[1].

Vì vậy, từ trong sâu thẳm tâm hồn, trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, cái còn đọng lại sâu sắc, mang giá trị thiêng liêng, trở thành tài sản vô giá chính là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – mãi mãi là ngọn cờ tư tưởng dẫn dắt nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nguồn sức mạnh thần kỳ, luôn động viên, cỗ vũ chúng ta tiến tới, làm cho chúng ta xích lại gần nhau, trở thành một khối thống nhất, chung sức đồng lòng đánh đuổi quân xâm lược, tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thành công.

Đó cũng là điều giải thích vì sao các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, các phần tử bất mãn, chống đối trong và ngoài nước đã và đang dùng mọi thủ đoạn với “trăm phương, nghìn kế” ra sức  bôi nhọ, phủ định, xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin; vu cáo, buộc tội, quy kết Đảng ta bảo thủ, trì trệ, sai lầm.

Nếu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam là sai lầm, thì làm sao Đảng ta có thể lãnh đạo nhân dân ta làm nên cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 35 năm qua giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Từ trước đến nay và ngày mai vẫn sẽ như vậy, các thế lực thù địch vẫn chống đối, xuyên tạc và vu cáo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam là sai lầm nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại, thì nay, các thế lực thù địch dù có cố gắng xuyên tạc, chống phá đến mấy cũng vẫn thế mà thôi, sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại. Chúng có thể bóp nát một vài bông hoa hồng nhưng không thể cản được mùa xuân đất nước, sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của  dân tộc Việt Nam.

Lúc này, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân là lẽ sống, niềm tin và là trách nhiệm lớn lao, là tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống. Chúng ta không thể làm khác ! /.

Chống diễn biến hòa bình