Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Quảng Nam hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thị sản phẩm thông qua các hội chợ. Ảnh: C.N
Quảng Nam hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các hội chợ. Ảnh: C.N

Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 470 (ngày 26/5/2023) của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp của UBND tỉnh cho biết, Quảng Nam đã hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề trên địa bàn tỉnh kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước cũng như thị trường các nước như Lào, Thái Lan, Trung Quốc…

Tám tháng đầu năm 2023, Quảng Nam đã tổ chức Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Bắc Trà My với hơn 80 gian hàng của 40 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề, chủ thể OCOP đăng ký tham gia.

Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, chủ thể OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam kết nối giao thương với các nhà cung cấp tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và một số nhà cung cấp, hệ thống siêu thị trên cả nước.

Tỉnh cũng hỗ trợ 8 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia triển lãm, trưng bày, quảng bá sản phẩm, hình ảnh tại Diễn đàn kết nối thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam – Lào – Thái Lan tổ chức tại tỉnh Chămpasak (Lào).

Tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ tư – TechFest Quang Nam 2023 đã có hơn 300 gian hàng trưng bày, giới thiệu gần 1.000 ý tưởng, sản phẩm tiêu biểu.

Về hỗ trợ tiếp cận các khoản vay, đến nay toàn tỉnh có 14 khách hàng được hỗ trợ lãi suất, doanh số cho vay đạt hơn 148 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất gần 168 tỷ đồng và số tiền đã hỗ trợ lãi suất hơn 1,13 tỷ đồng.

Đồng thời tỉnh gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 với số thuế được gia hạn còn phải nộp lũy kế là 839 tỷ đồng…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội