Nợ tiền sử dụng đất, công ty 501 bị tỉnh Quảng Nam xem xét năng lực

Nợ tiền sử dụng đất, công ty 501 bị tỉnh Quảng Nam xem xét năng lực

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Thuế xác định việc nợ thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 (bao gồm Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc, nếu có) đến thời điểm hiện tại.

“Trường hợp, doanh nghiệp này vẫn còn nợ tiền sử dụng đất thì theo quy định của pháp luật liên quan đến quản lý thuế, việc chấp hành nghĩa vụ thuế, tiền sử dụng đất thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 có đảm bảo điều kiện để được xem xét đánh giá đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án không?”, văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, Cục Thuế có văn bản xác nhận gửi cho UBND tỉnh trước ngày 15/4/2022 để xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định.

Liên quan đến doanh nghiệp này, trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu, phường Tân An, thành phố Hội An (đợt 2).

Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam sẽ thu hồi và giao 6.496,7m2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu.

Thời hạn giao đất đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất là đến ngày 8/10/2070 (50 năm tính từ ngày ký quyết định giao đất đợt 1).

Người nhận chuyển nhượng đất ở phân lô được sử dụng ổn định lâu dài. Đối với đất giao không thu tiền sử dụng đất kể từ ngày ký quyết định giao đất đến khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải bàn giao cho địa phương để quản lý.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. – Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này phải thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu, phường Tân An, thành phố Hội An theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ. Bàn giao toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành dự án cho địa phương quản lý.

Nhuệ Lộc

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự