Nông Sơn tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Nông Sơn tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Sáng nay 4/10, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 và hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH TÂM
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH TÂM

Cán bộ làm công tác khuyến học toàn huyện được phổ biến kế hoạch triển khai Quyết định số 1373 ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”; các quyết định của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập.

Hội Khuyến học tỉnh cũng hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa mô hình học tập, sử dụng hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập. Trong đó, hướng dẫn sử dụng công nghệ (laptop, iPad, điện thoại thông minh…) để nghiên cứu, đăng ký, tự đánh giá, công nhận theo các tiêu chí, hình thành hồ sơ đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội