Nực cười Việt Tân, RFA xuyên tạc chống tham nhũng và chống chủ nghĩa cá nhân ở Việt Nam

Nực cười Việt Tân, RFA xuyên tạc chống tham nhũng và chống chủ nghĩa cá nhân ở Việt Nam

Nực cười Việt Tân, RFA xuyên tạc chống tham nhũng và chống chủ nghĩa cá nhân ở Việt Nam

Trần Công Nghệ

Tham nhũng xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào, Mỹ, Hàn, Trung, Philipin… đều có tỷ lệ và con số đáng kể, trong đó có không ít vụ “nổi tiếng”. Ở Việt Nam, những năm qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm với Ban Chỉ đạo đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện sứ mệnh “đốt lò”, xử lý nghiêm nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực mà các tầng lớp người dân ai cũng đồng tình ghi nhận, tin tưởng. Vậy mà, trên Việt Tân, RFA và một số trang từ “hải ngoại”… không ngần ngại xuyên tạc, bịa đặt “tham nhũng ở Việt Nam là chuyện cũ mèm, bịt mắt, bịt mồm dân…”, rồi “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” chưa xong, nay Đảng Cộng sản Việt Nam và cả “hệ thống chính trị” lại vắt giò lên cổ đối phó với căn bệnh “chủ nghĩa cá nhân” trong cán bộ, đảng viên, quân đội và công an…

Đầu năm 1969, trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ do cá nhân chủ nghĩa mà cán bộ, đảng viên phạm nhiều sai lầm, đó là “kẻ thù hung ác”, là trở lực xây dựng đạo đức cách mạng. Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết, là “một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”, nó ẩn nấp trong mỗi người, sẵn sàng ngóc đầu dậy khi có cơ hội nếu không tỉnh táo đề phòng và kiên quyết tiêu diệt. Người đã chỉ rõ các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, như ngại gian khổ, ngại khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa; tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành; tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền; xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh; mất đoàn kết, thiếu tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây hại cho lợi ích của nhân dân, của cách mạng. Một thân cây đã bị sâu đục những lỗ to, muốn cứu cái cây phải bắt giết hết những con sâu. Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một vài con sâu mà cứu được cả rừng cây thì rất cần thiết, và việc đó có tính nhân đạo sâu sắc.

Một số cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức tha hóa, biến chất, tham nhũng, vi phạm kỷ luật, pháp luật, bị khai trừ Đảng, bị xử lý hình sự, không kể là cán bộ cấp Trung ương quản lý, cán bộ có chức vụ chính quyền, tham gia cấp ủy, hoặc đứng đầu cấp ủy… Trong đó, vụ việc gần đây khi nhiều cán bộ bị bắt liên quan đến Công ty Việt Á hay các chuyến bay giải cứu công dân trong bối cảnh đại dịch, một số vụ việc trong ngành công an, quân đội đã gây nhiều bức xúc đối với dư luận…

Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã tuyên chiến với chủ nghĩa cá nhân, không ngần ngại chỉ rõ tình trạng, nguyên nhân và thông tin về các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng và đối tượng tham nhũng dù có tinh vi đến đâu, dù có là ai, thì cũng bị vạch trần, xử lý, dù đó là người có chức quyền, thậm chí đã từng có nhiều đóng góp cho đất nước khi không còn giữ được phẩm chất đạo đức, bị tha hóa bởi lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”…

Hơn nữa, thực tế cho thấy, những vụ việc tham nhũng, kết quả xử lý các vụ án tham nhũng, kỷ luật đảng đều được thông tin kịp thời, đầy đủ trên báo chí, truyền thông; Đảng cũng thẳng thắn chỉ rõ các nguy cơ, thách thức của mình, trong đó có vấn đề suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Từ đó Đảng đã đề ra hệ thống các giải pháp xây dựng Đảng, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Trong đó có việc đề ra các quy định nêu gương, tuyên truyền giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm; xây dựng, phát triển các quy định để cán bộ, đảng viên không dám, không muốn và không thể tham nhũng, tiêu cực.

Với Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, việc xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm là những giải pháp căn cơ xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương, đất nước.

Như vậy, từ xưa đến nay, trong suốt quá trình tiến hành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không ngừng thực hiện nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, cả trong các cuộc kháng chiến giành và giữ nền độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó có việc không ngưng nghỉ phòng, chống tham nhũng để xây dựng Đảng, Nhà nước thực sự vững mạnh, trong sạch vì dân, do dân… Minh chứng rõ nhất là những thành công, thành tựu to lớn, toàn diện trong phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực, không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống của đông đảo người dân cả về vật chất và đời sống văn hóa tinh thần.

Việt Tân, RFA hay bất kỳ trang xuyên tạc nào chỉ đưa ra những luận điệu cũ mèm và không ai có thể xuyên tạc được những sự thật hiển nhiên đó ở Việt Nam !

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình