Núi Thành chi hỗ trợ 15,5 tỷ đồng cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Núi Thành chi hỗ trợ 15,5 tỷ đồng cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện Núi Thành, đến nay, địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng hơn 15,5 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Trong đó, hỗ trợ 8,7 tỷ đồng cho 8.896 trường hợp người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, người mắc Covid-19 theo Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 126 của Chính phủ; hỗ trợ 385 triệu đồng cho 395 giáo viên, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết số 42, Nghị quyết số 154 của Chính phủ; hỗ trợ hơn 6,3 tỷ đồng cho 6.198 đối tượng theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Phòng LĐTB&XH huyện Núi Thành còn phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 100 lao động từ các tỉnh, thành phố, các vùng dịch trở về địa phương do đại dịch Covid-19.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội