Núi Thành có hơn 3.600 lượt hộ được tiếp cận vốn chính sách | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Núi Thành có hơn 3.600 lượt hộ được tiếp cận vốn chính sách | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Tính đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành đạt 531,4 tỷ đồng, tăng 65,5 tỷ đồng so với đầu năm. Về sử dụng vốn đạt 151,2 tỷ đồng, bằng 124,8% so với cùng kỳ năm 2021, có 3.636 lượt hộ vay vốn. Tổng doanh số thu nợ 90,7 tỷ đồng, bằng 108,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng dư nợ 526,5 tỷ đồng với 12.493 hộ còn dư nợ, gồm 15 chương trình cho vay.

Các chương trình tín dụng có dư nợ tăng so với đầu năm gồm: cho vay hộ cận nghèo tăng 46,8 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm tăng 23,7 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tăng 12,5 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội tăng 11,8 tỷ đồng; cho vay cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập tăng 200 triệu đồng; cho vay chương trình học sinh – sinh viên tăng 100 triệu đồng.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội