Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc

Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc


(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2189 triển khai công tác trẻ em năm 2022.

Theo kế hoạch, phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức như được hưởng trợ cấp xã hội; trợ giúp về khám bệnh, chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng; hỗ trợ về giáo dục; được tư vấn, tham vấn, tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em; hưởng các phúc lợi xã hội và các hình thức trợ giúp khác.

Phấn đấu 80% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trang bị kỹ năng về bảo vệ trẻ em; 90% đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 60% trở lên số xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu thực hiện có chất lượng, hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán cho trẻ em… Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội