Phấn đấu đến hết năm học 2023 – 2024, 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Phấn đấu đến hết năm học 2023 – 2024, 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Ngày 15/8, UBND tỉnh có công văn đề nghị sở, ban, ngành, địa phương và các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HS-SV) năm học 2023 – 2024.

Để hoàn thành mục tiêu 100% HS-SV tham gia BHYT năm học 2023 – 2024, UBND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT HS-SV; về trách nhiệm và quyền lợi của HS-SV khi tham gia BHYT.

Phối hợp với Sở GD-ĐT rà soát những cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia BHYT chưa đạt 100% để có kế hoạch vận động các em tham gia; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT HS-SV; đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HS-SV và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác BHYT HS-SV.

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với HS-SV.

Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng GD-ĐT thực hiện công tác BHYT HS-SV năm học 2023 – 2024, đảm bảo 100% HS-SV tham gia; tổ chức tốt việc hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quá trình thu, nộp; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và chi thù lao cho các cơ sở giáo dục kịp thời, đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác BHYT HS-SV thống nhất trong toàn tỉnh. Chỉ đạo các Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc tuyên truyền vận động các em học sinh tham gia BHYT.

Giao chỉ tiêu tham gia BHYT đối với từng cơ sở giáo dục và đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HS-SV là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HS-SV và các bậc phụ huynh. Vận động các em học sinh không còn thuộc diện được Nhà nước mua và cấp thẻ BHYT tiếp tục tham gia BHYT HS-SV. Phấn đấu đến hết năm học 2023- 2024 đạt 100% HS-SV tham gia BHYT.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiện toàn mạng lưới y tế trường học để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS-SV.

Các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách pháp luật BHYT HS-SV; về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT của HS-SV.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng GD-ĐT, các trường học trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật BHYT bằng các hình thức phù hợp, nhất là những địa phương năm học 2022 – 2023 tỷ lệ học sinh tham gia BHYT chưa đạt 100%.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội