Phú Ninh thúc đẩy phát triển văn hóa song hành với kinh tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Phú Ninh thúc đẩy phát triển văn hóa song hành với kinh tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Song song với tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Ninh chú trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao để phát huy giá trị truyền thống, đảm bảo phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Ngọc Vân cho biết, để nâng chuẩn các thiết chế văn hóa, trong 2 năm 2018 – 2019, UBND huyện và người dân đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng nâng cấp 23 nhà văn hóa, 12 khu thể thao thôn.

Hỗ trợ xây dựng khu vui chơi trẻ em, người cao tuổi ở 10/10 xã, 27 thôn, khối phố với kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã và huy động trong nhân dân.

Đồng thời nhiều địa phương đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi như: thôn Phước Lộc – Xuân Phú (xã Tam Thái), thôn An Lâu (xã Tam Lãnh), thôn Trường Lộc (xã Tam Thành)…

UBND huyện cũng đã ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di sản phi vật thể nghệ thuật dân ca bài chòi trên địa bàn Phú Ninh, giai đoạn 2019 – 2025.

Qua đó, các loại hình nghệ thuật truyền thống như đàn, hát dân ca, bài chòi được duy trì thông qua hình thức tổ chức lồng ghép trong các chương trình văn hóa – văn nghệ, hội thi, hội diễn hằng năm.

“Huyện cũng chú trọng việc đưa loại hình đàn, hát dân ca vào trong nhà trường. Các xã, thị trấn đang tiến hành củng cố và thành lập câu lạc bộ hát dân ca, hát bài chòi. Toàn huyện có 11 câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ đang duy trì hoạt động.

Đội thông tin lưu động huyện đã xây dựng nhiều kịch bản tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở dưới hình thức sân khấu hóa đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và gìn giữ văn hóa của cha ông” – Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Ngọc Vân nói.

Hằng năm, huyện Phú Ninh tổ chức nhiều giải thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, việt dã, điền kinh… Các loại hình câu lạc bộ thể thao đã được hình thành và phát triển. Ngoài ra, các lễ hội văn hóa truyền thống, như đình Chiên Đàn, đình Thành Mỹ, lễ tế Thành Hoàng đình Phú Trà được quan tâm, duy trì.

“Chú trọng việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nhằm tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng cho nhân dân, đồng thời hướng đến việc khai thác và phát triển về du lịch, dịch vụ.

Tiếp tục giới thiệu quảng bá rộng rãi vùng đất, con người, lịch sử văn hóa của huyện Phú Ninh nhằm thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội là định hướng mà chúng tôi hướng đến trong tương lai” – bà Nguyễn Thị Ngọc Vân nhấn mạnh.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội