Phước Sơn có 1.165 lượt hộ vay vốn tín dụng chính sách | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Phước Sơn có 1.165 lượt hộ vay vốn tín dụng chính sách | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 21/10, bà Trương Thị Lộc – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam có cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Bà Trương Thị Lộc phát biểu tại buổi làm việc.
Quang cảnh cuộc giám sát thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn Phước Sơn. Ảnh: Y.D

Hiện nay, tổng dư nợ từ các chương trình tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phước Sơn hơn 209,8 tỷ đồng với 4.286 hộ còn dư nợ, tăng 24 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,96%. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 100% kế hoạch. Không có nợ quá hạn; nợ khoanh 154 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,074% so với tổng dư nợ.

Trong 9 tháng đầu năm có 1.165 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội. Có 268 người lao động có việc làm từ nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm… Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng thẩm định cho 50 lao động và 3 hộ gia đình vay vốn chương trình nhà ở xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ…

Thay mặt Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, bà Trương Thị Lộc – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai tín dụng ưu đãi trên địa bàn Phước Sơn.

Bà Lộc đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn từ ngân sách của địa phương theo tinh thần Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 1630 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tỉnh giao; tích cực huy động vốn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội