Quản lý thu thuế hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quản lý thu thuế hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 7.10, UBND tỉnh ban hành Công văn 6586 yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh phối hợp các sở, ban ngành, địa phương rà soát, thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này.

Các sở, ban ngành thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp cơ quan thuế các cấp trong quản lý thu thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số có phát sinh doanh số trên địa bàn thuộc đối tượng phải nộp thuế theo quy định pháp luật. Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh liên quan đến giao dịch ngân hàng của tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động thương mại điện tử.

Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành thuế theo dõi, nắm bắt thông tin các thuê bao di động thực hiện kinh doanh qua mạng internet, kinh doanh trên nền tảng số.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử qua quá trình theo dõi, quản lý của ngành.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội