Quảng Nam có 57 con gia súc mắc bệnh chết phải tiêu hủy bắt buộc | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quảng Nam có 57 con gia súc mắc bệnh chết phải tiêu hủy bắt buộc | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Từ đầu năm 2023 đến nay, dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục gây hại rải rác tại nhiều địa phương của tỉnh khiến 57 con heo, bò chết phải tiêu hủy bắt buộc.

Thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục gây hại rải rác tại nhiều địa phương của tỉnh.    Ảnh: PV
Thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục gây hại rải rác tại nhiều địa phương của tỉnh. Ảnh: PV

Theo Sở NN&PTNT, trong 9 tháng đầu năm 2023, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 9 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố gồm Tam Kỳ, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang.

Tổng số heo mắc bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc là 39 con với trọng lượng gần 1,74 tấn hơi. Hiện nay, cả tỉnh còn 2 xã thuộc 2 huyện Nam Giang và Đông Giang có dịch bệnh chưa qua 21 ngày.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn Quảng Nam có 161 con trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục.    Ảnh: PV
Trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn Quảng Nam có 161 con trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: PV

Trong khi đó, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò xảy ra ở 35 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố gồm Hiệp Đức, Quế Sơn, Tam Kỳ, Nông Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My.

Tổng số gia súc mắc bệnh là 161 con, trong đó có 18 con bò bị chết. Hiện còn 4 xã thuộc huyện Bắc Trà My có 8 con bò đang còn theo dõi bệnh.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội