Quảng Nam có 973 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quảng Nam có 973 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Cục Thống kê Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến ngày 17/10, toàn tỉnh có 973 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 5.000 tỷ đồng, giảm 5,6% về số doanh nghiệp và giảm 21% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

 
Biểu đồ so sánh doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động… trong 10 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2022.    

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới khoảng 5,1 tỷ đồng, giảm 16% (tương đương 1 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 371 doanh nghiệp, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 1.344.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 912 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và 158 doanh nghiệp đã giải thể.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội