Quảng Nam còn hơn 280 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quảng Nam còn hơn 280 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Thông tin từ Sở KH-ĐT, đến thời điểm hiện tại Quảng Nam đã thực hiện phân bổ chi tiết cho các ngành và địa phương 5.123 tỷ đồng (đạt 94,8%), kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ là 280,9 tỷ đồng.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo thông tin về kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2023 trong cuộc làm việc với lãnh đạo HĐND tỉnh hôm qua 20/11. Ảnh: Q.T
Đại diện Sở KH-ĐT báo cáo thông tin về kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2023 trong cuộc làm việc với lãnh đạo HĐND tỉnh hôm qua 20/11. Ảnh: Q.T

Trong đó kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chủ yếu tập trung ở nguồn vốn sử dụng cho các nhiệm vụ nguồn dự phòng xây dựng cơ bản; thực hiện các chương trình, nghị quyết của HĐND tỉnh… Qua rà soát nhu cầu phân bổ chi tiết của các nhiệm vụ này trong thời gian còn lại của năm 2023 là rất thấp.

Qua rà soát tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết tháng 10/2023 và tổng hợp đề xuất của các chủ đầu tư, hiện một số dự án có tỷ lệ giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong khi đó, một số dự án đã giải ngân hết 100% kế hoạch vốn cấp đầu năm, có phát sinh nợ khối lượng hoàn thành, chủ đầu tư đề xuất bổ sung vốn để thanh toán khối lượng và đẩy nhanh tiến độ.

Để phấn đấu phân bổ chi tiết đạt 100% kế hoạch vốn trong năm và đẩy nhanh tiến độ giải ngân thì cần điều chỉnh giảm hơn 189,3 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 từ các nhiệm vụ, chương trình, nghị quyết chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được cấp để điều chuyển cho các chương trình, nghị quyết, dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội