Quảng Nam đã chấn chỉnh một số trang tin đăng tin sai, giật tít câu view

Quảng Nam đã chấn chỉnh một số trang tin đăng tin sai, giật tít câu view

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam Võ Văn Thơ cho biết, trong quý I, cùng với việc định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, mạng xã hội.

Đơn vị cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh về Quảng Nam, qua đó tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phù hợp; kịp thời phát hiện những thông tin phản ánh chưa chính xác, trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh, định hướng thông tin.

Theo ông Võ Văn Thơ, trong quý I, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan kịp thời kiểm tra, xác minh, chấn chỉnh việc một số báo, trang thông tin điện tử và mạng xã hội đăng tin sai sự thật. Đồng thời, đề nghị các địa phương liên quan kịp thời cung cấp cho các cơ quan báo chí tuyên truyền, nhằm phản hồi thông tin, góp phần ổn định dư luận, tránh để xảy ra khủng hoảng truyền thông tại địa phương.

Hội nghị giao ban báo chí tổ chức sáng 12/4

Trao đổi với VietNamNet, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Hữu Sáng cho hay, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành quản lý của UBND tỉnh, sự hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tập trung tuyên truyền sâu đậm kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình kinh tế – văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh…

“Tuy nhiên, chỉ một số ít Tạp chí chí điện tử có thông tin không đúng, các cơ quan chức năng đã làm việc rút kinh nghiệm, nếu tái diễn – tùy mức độ sẽ có xem xét xử lý nghiêm” – ông Sáng nói.

Vẫn theo ông Sáng, trong quý II, dự kiến diễn biến tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, tình hình thế giới trong nước, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, vẫn còn đó tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đề nghị các cơ quan báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm luật báo chí và các quy định của Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông đề nghị, tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; mở các chuyên mục góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát hiện, giới thiệu những điển hình, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ; thông tin, tuyên truyền, phản ảnh toàn diện và kịp thời thực tiễn đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh; thông tin định hướng dư luận những vấn đề nóng, phức tạp phát sinh…

N.Hiền

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự