Quảng Nam gỡ vướng’ các dự án của công ty Bách Đạt An

Quảng Nam gỡ vướng’ các dự án của công ty Bách Đạt An

 Một dự án của Công ty Bách Đạt An.

Một dự án của Công ty Bách Đạt An.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Tổ phó Thường trực Tổ công tác tập trung, tích cực chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn rà soát các tồn tại, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, Nguyễn Xuân Hà phải tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết; trường hợp cần thiết, tập hợp, cũng cố hồ sơ, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Hà chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị liên quan khẩn trương trình phê duyệt quyết toán các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo từng phương án hoặc từng phần đã thực hiện của mỗi phương án) để làm cơ sở cho nhà đầu tư khấu trừ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác thường xuyên phối hợp, hỗ trợ ông Nguyễn Xuân Hà trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc và quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) của từng dự án; phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh loại bỏ các khu vực không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án hoặc điều chỉnh thành đất hiện trạng chỉnh trang; làm căn cứ điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo sớm hoàn thành, kết thúc dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý Công ty Cổ phần Bách Đạt An, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống người dân và khớp nối với hạ tầng chung của khu vực.

Đồng thời, doanh nghiệp này phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại các khu vực đã đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, đảm bảo điều kiện thi công và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (toàn bộ hoặc từng phần) đối với các khu vực đảm bảo điều kiện theo quy định.

Nhuệ Lộc

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/quang-nam-go-vuong-cac-du-an-cua-cong-ty-bach-dat-an-20180504224267393.htm

 

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự