Quảng Nam kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quảng Nam kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh vừa có quyết định kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính trên địa bàn Quảng Nam với 65 thành viên, do ông Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông làm đội trưởng.

Đội ứng cứu có nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố mạng, máy tính.

Đội ứng cứu là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng, máy tính quốc gia, liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố mạng, máy tính dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Vncert).Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội