Quảng Nam phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030

Quảng Nam phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030


(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dại động vật giai đoạn 2022 – 2030.

Tiêm vắc xin 70% đàn chó, mèo nuôi giai đoạn 2022 – 2025 và 80% vào giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Đ.Y
Phấn đấu tiêm vắc xin 70% đàn chó, mèo nuôi giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: Đ.Y

Theo kế hoạch, phấn đấu quản lý được 50% số hộ nuôi chó, mèo giai đoạn 2022 – 2025 và 70% giai đoạn 2026 – 2030. Tiêm vắc xin 70% đàn chó, mèo nuôi giai đoạn 2022 – 2025 và 80% giai đoạn 2026 – 2030. Đến năm 2030 giám sát được 90% số hộ nuôi chó, mèo.

Xây dựng ít nhất 1 vùng an toàn dịch bệnh dại cấp huyện và ít nhất 3 cơ sở an toàn dịch bệnh dại cấp xã; 18 huyện, thị xã, thành phố có điểm tiêm vắc xin dại và huyết thanh kháng dại cho người; 100% số người tiêm vắc xin phòng bệnh dại sau khi bị động vật cào, cắn được báo cáo qua hệ thống báo cáo quốc gia; 90% số người bị phơi nhiễm với bệnh dại được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Phấn đấu đến năm 2025 không còn huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ cao về bệnh dại trên người; đến năm 2027 không còn huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ trung bình về bệnh dại trên người. Ngoài ra, đến năm 2025 giảm 50% số người bị tử vong vì bệnh dại so với giai đoạn 2017 – 2021 và phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Kế hoạch cũng quy định các nhiệm vụ, giải pháp về tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo; điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người; thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thái độ và thay đổi hành vi trong quản lý chó nuôi, phòng chống bệnh dại; điều tra, ứng phó, xử lý ổ dịch dại…Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội