Quảng Nam phấn đấu trên 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quảng Nam phấn đấu trên 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh giúp người già sống vui, khỏe, có ích.
Thể dục dưỡng sinh giúp người già sống vui, khỏe, có ích. Ảnh: Q.T

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Quảng Nam phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm, ít nhất 300 người cao tuổi được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; ít nhất 150 hộ gia đình có người cao tuổi có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi.

Phấn đấu đạt 60% xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút người cao tuổi tham gia sinh hoạt, tập luyện. 50% xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thu hút ít nhất 70% người cao tuổi tham gia.

Phấn đấu 80% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

50% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền có quy mô từ 50 giường bệnh trở lên tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi và 50% các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh có khoa lão khoa.

Phấn đấu 80% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; 70% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng; ít nhất 200 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội.

80% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 80% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát. 100% người cao tuổi nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật. 100% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Phấn đấu đạt 50% gia đình có người cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng. Ít nhất 50% người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội