Quảng Nam phấn đấu vận động 20 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn, trẻ em miền núi

Quảng Nam phấn đấu vận động 20 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn, trẻ em miền núi


(QNO) – Ngày 4.5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2735 cho hoạt động bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em, đảm bảo trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Quảng Nam vận động kinh phí hỗ trợ trẻ em khó khăn, trẻ em miền núi. Ảnh: M.L
Quảng Nam vận động kinh phí hỗ trợ, chăm sóc trẻ em khó khăn, trẻ em miền núi. Ảnh: M.L

Theo Kế hoạch, Quảng Nam phấn đấu vận động đạt 20 tỷ đồng (bình quân 5 tỷ đồng/năm) để hỗ trợ trực tiếp cho 50.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng (500 triệu đồng/năm), tranh thủ nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 3 tỷ đồng (750 triệu đồng/năm).

Cùng với đó, vận động các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, xã hội, tổ chức phi chính phủ 13 tỷ đồng. Vận động đóng góp trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động 2 tỷ đồng. Vận động 100% cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia chăm sóc, bảo vệ và đóng góp nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em.

Đối tượng thụ hưởng nguồn hỗ trợ này là trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại, trẻ phải làm việc xa gia đình, trẻ lang thang, trẻ bị xâm hại tình dục, trẻ nghiện ma tuý, trẻ em vi phạm pháp luật.

Nguồn lực này cũng sẽ hỗ trợ cho trẻ em mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng bị thiên tai, dịch bệnh, trẻ em được tài trợ theo địa chỉ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ. Hỗ trợ học bổng cho trẻ em khó khăn vượt khó, học khá, giỏi.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội