Quảng Nam yêu cầu theo dõi, vận hành các hồ thủy điện

Quảng Nam yêu cầu theo dõi, vận hành các hồ thủy điện


(QNO) – Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có văn bản yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Đắc Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và A Vương theo đúng quy định.

Vào lúc 7 giờ sáng nay 31.3, mực nước các hồ thủy điện Đắc Mi 4: 254,69m, hồ Sông Tranh 2: 169,13m, Sông Bung 2: 596,03m, Sông Bung 4: 218,19m, A Vương: 371,71m.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Công ty CP Thủy điện Đắc Mi, Công ty thủy điện Sông Tranh, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP Thủy điện A Vương theo dõi chặt chẽ, tính toán, vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện không vượt giá trị mực nước đón lũ thấp nhất. Cụ thể, hồ Đắc Mi 4 (+256m), Sông Tranh 2 (+173m); Sông Bung 2 (+602m); A Vương (+ 377m). Chuyển chế độ vận hành theo quy định Quy trình 1865.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ, tính toán, vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 4 không vượt cao trình mực nước +220m. Chuyển chế độ vận hành theo quy định Quy trình 1865.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Các đơn vị thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lưu lượng về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để theo dõi, tham mưu chỉ đạo vận hành các hồ phù hợp với tình hình thực tế.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội