Quảng Ngãi: Thu hồi, làm rõ trách nhiệm vụ việc chi sai 27 tỷ đồng về hỗ trợ thoát nghèo

Quảng Ngãi: Thu hồi, làm rõ trách nhiệm vụ việc chi sai 27 tỷ đồng về hỗ trợ thoát nghèo

Người dân miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhiều nơi cần được hỗ trợ để thoát nghèo.

Người dân miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhiều nơi cần được hỗ trợ để thoát nghèo.

Theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 2/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi (gồm các huyện miền núi và các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng) giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, tính đến năm 2018, các địa phương đã lập hồ sơ đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 6/7/2018 phân bổ 27,984 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.584 hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, 2.786 lượt học sinh là con của các hộ này và 2.178 hộ thoát cận nghèo 2 năm liên tục 2016-2017 trên địa bàn 12 huyện của tỉnh. Theo đó, các địa phương đã chi hơn 26,9 tỷ đồng, còn hơn 1 tỷ đồng vì những lý do khác không chi nên các huyện đã nộp trả lại ngân sách tỉnh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thì tất cả các trường hợp là hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo và con của hộ thoát nghèo được chi trả tiền trong đợt hỗ trợ năm 2018 đều chưa đủ thời gian thoát nghèo, thoát cận nghèo là 2 năm liên tục theo chính sách đã quy định.

Cụ thể như tại các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi có 52 hộ không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo của giai đoạn 2016-2020 nhưng UBND các xã vẫn đưa vào danh sách đề nghị và đã được hỗ trợ với tổng số tiền các hộ đã nhận là 335 triệu đồng.

Còn tại các huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ có 264 hộ mới chỉ thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo 1 năm, không đủ 2 năm liên tục, nhưng UBND các xã vẫn đưa vào danh sách đề nghị và lập thủ tục để được hỗ trợ với tổng số tiền các hộ đã nhận là hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó có 47 hộ mới chỉ thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo 1 năm, không đủ 2 năm liên tục nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền các hộ đã nhận là 265 triệu đồng.

Hay như 130 học sinh tại thị xã Đức Phổ và các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Hà đã được hỗ trợ chi phí học tập không đúng đối tượng, với tổng số tiền 117 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều học sinh đủ điều kiện nhưng lại không được hưởng chính sách.

Với những thiếu sót này, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu thu hồi nộp lại ngân sách tỉnh toàn bộ số tiền gần 27 tỷ đồng đã chi hỗ trợ sai. Đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Ông Minh cho biết: “Hiện tại chờ quy trình, tổ chức thực hiện rồi mới có hướng xử lý từng tập thể, cá nhân sai phạm về sự việc này. Tôi cũng đã giao Thanh Tra và Sở Nội vụ tỉnh đang điều tra làm rõ”.

Theo ông Trà Thanh Danh- Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, nội dung Kết luận thanh tra số 77/KL-UBND đã chỉ rõ, về nguyên tắc toàn bộ số kinh phí gần 27 tỷ đồng đã chi hỗ trợ vào năm 2018 là sai, vì năm 2018 các trường hợp này chưa thoát nghèo, thoát cận nghèo đủ 2 năm liên tục, do đó cần phải được thu hồi nộp lại ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy do vướng mắc nên từ năm 2019 đến nay chưa chi hỗ trợ cho các hộ dân đủ điều kiện được hưởng chính sách, do đó phải tiếp tục rà soát để chi trả bổ sung theo đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thu hồi nộp lại ngân sách tỉnh số tiền đã chi trả hỗ trợ sai nêu trên.

Theo Kết luận thanh tra số 77/KL-UBND: Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu ban hành chính sách nhưng chất lượng chính sách chưa tốt, chưa dự lường hết những điểm bất hợp lý, bất cập dẫn đến những vướng mắc, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện; còn chậm trễ trong tham mưu đề xuất biện pháp hiệu quả, khả thi, đúng pháp luật để xử lý vướng mắc phát sinh, còn thiếu nhất quán trong tham mưu thực hiện chính sách.

Sở Tư pháp có trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định tham mưu trình ban hành chính sách; Sở Tài chính có trách nhiệm liên đới trong việc chậm trễ trong tham mưu đề xuất biện pháp hiệu quả, khả thi, đúng pháp luật để xử lý vướng mắc phát sinh, còn thiếu nhất quán trong tham mưu thực hiện chính sách.

Ngoài ra, Trưởng Phòng: Tài chính – Kế hoạch, LĐBTXH, Dân tộc (các huyện miền núi), GDĐT (cả miền núi và đồng bằng), Văn phòng UBND huyện (các huyện đồng bằng), Chủ tịch UBND các xã và công chức chuyên môn trực tiếp tham mưu để xảy ra sai sót trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chính sách và trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ không đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã có sai sót, vi phạm.

Một gia đình cần được giúp đỡ

Từ ngày 1/4 đến ngày 5/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cùng với Hội LHPN xã Tịnh Hà và các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã chung tay kêu gọi, vận động ủng hộ gia đình chị Phan Thị Bích Ngọc, ở thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà hơn 44 triệu đồng.

Chị Ngọc là mẹ đơn thân, nuôi 3 con nhỏ ăn học. Do lao động quá sức chị bị xuất huyết não, sau thời gian điều trị do bệnh nặng nên chị đã qua đời. Hiện cuộc sống của 3 người con của chị rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo khi không có cha mẹ bên cạnh. Tương lai của các con chị Ngọc rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội để viết tiếp ước mơ được đến trường của các cháu.

Tấn Thành-Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ngai-thu-hoi-lam-ro-trach-nhiem-vu-viec-chi-sai-27-ty-dong-ve-ho-tro-thoat-ngheo-5683696.html

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự