Quế Sơn nâng cao năng lực truyền thông giảm nghèo về thông tin | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quế Sơn nâng cao năng lực truyền thông giảm nghèo về thông tin | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 18/12, UBND huyện Quế Sơn tập huấn truyền thông giảm nghèo về thông tin cho hơn 100 học viên là cán bộ văn hóa – thông tin, đoàn thanh niên, tổ trưởng tổ công nghệ cộng đồng thôn/tổ dân phố.

Hơn 100 học viên tham gia tập huấn truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Ảnh: DUY THÁI
Tập huấn truyền thông giảm nghèo về thông tin tại Quế Sơn. Ảnh: DUY THÁI

Học viên được thông tin các nội dung truyền thông giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện Quế Sơn; hướng dẫn cách khai thác đề tài, xử lý thông tin và kỹ năng viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; khai thác thông tin trên báo chí và nền tảng mạng xã hội liên quan đến công tác giảm nghèo về thông tin.

Qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý, điều hành tại địa phương; đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội